VCA voor bedrijven

Vind ons ook op,

VCA in het kort

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een programma dat uw bedrijf helpt om veilig en gezond te werken en het aantal ongevallen te verminderen.

VCA is bedoeld voor bedrijven die veilig en gezond werken belangrijk vinden en hierin structureel willen investeren. En dan vooral voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Denk aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.

Voordelen
Bedrijf staat voor de veiligheid van haar werknemers
Bedrijf verhoogt het bewustzijn van veilig werken bij haar werknemers
Bedrijf met een VCA-certificering hebben veelal de voorkeur
Bedrijf wordt niet uitgesloten van aanbestedingen waarbij het VCA-certificaat vereist is

Het VCA-traject is onder te verdelen in 5 stappen;

Stap 1. Bepalen of er wordt voldaan aan de minimum voorwaarden voor het verkrijgen van een VCA-certificaat d.m.v. invullen VCA-Checklist

Stap 2. Bepalen van het certificaatniveau

Stap 3. Opstellen actiepunten VGM-beheerssysteem

Stap 4. Uitvoeren actiepunten VGM-beheerssysteem

Stap 5. Certificering

Geldigheidsduur van het VCA-certificaat is in beginsel voor een periode van 3 jaar geldig, afhankelijk van de (positieve) resultaten van de tussentijdse audits die jaarlijks plaats vinden.Na 1 jaar 1e controle audit, na 2 jaar 2de controle en na 3 jaar her-certificatie audit.

Wat kan Preventie Plus voor u doen:

  • samen met u de VGM-checklist doornemen
  • een lijst opstellen met aspecten waarop u onvoldoende scoort
  • een actieplan samenstellen om deze punten aan te pakken
  • procedures en instructies schrijven om aan de criteria te voldoen
  • handboek met procedures, instructies en formulieren maken dat voldoet aan de VCA-norm
  • verplichte jaarlijkse interne audit uitvoeren
  • ondersteunen bij de verplichte jaarlijkse directiebeoordeling
  • ondersteunen bij de verplichte jaarlijkse externe audit
  • ondersteunen en adviseren bij het onderhouden van het systeem
  • uw VG-coödinator ondersteunen als verplichte externe Middelbare veiligheidskundige

Solution by Design Advies Missie Visie Risicoanalyse Bedrijfsnoodplan Oefeningen Tabletop Projectmanagement Gastvrijheid Hospitality Security Safety Management Services Trainingen Facility Veiligheid Beveiliging Diefstalpreventie Overvalstraining
Securityscan Noodplannen  Amersfoort Agressie HART veiligheidsadviesbureau