Workshop “RI&E in a day”

Vind ons ook op,

"Direct bruikbaar, zelf gemaakt en volgens actueel en erkend RI&E-instrument"

Uw medewerkers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Bovendien staat een prettige werkplek garant voor hoge(re) arbeidsproductiviteit.

Als u voldoet aan de eisen die u volgens Arbowet als werkgever moet nemen voorkomt u ongevallen, ziekteverzuim en verloop.U brengt de risico’s van uw bedrijf in kaart door het opstellen van een verplichte Risico-inventarisatie en evaluatie (art 5 Arbowet) met bijbehorend Plan van Aanpak.  RI&E in a Day geeft u als ondernemer de mogelijkheid om in een workshop van één dag zelf (mét ondersteuning van gediplomeerd adviseur) een RI&E te maken met bijbehorend Plan van Aanpak. 

Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Solution by Design Advies Missie Visie Risicoanalyse Bedrijfsnoodplan Oefeningen Tabletop Projectmanagement Gastvrijheid Hospitality Security Safety Management Services Trainingen Facility Veiligheid Beveiliging Diefstalpreventie Overvalstraining
Securityscan Noodplannen  Amersfoort Agressie HART veiligheidsadviesbureau