Middelbare veiligheidskundige

Vind ons ook op,

Heeft u niet voldoende kennis of kunt u niet iemand vrij maken voor uw veiligheidszaken binnen uw bedrijf, dan is een externe Middelbaar Veiligheidskundige of Preventieadviseur misschien iets voor u.

Een externe MVK of Preventieadviseur kan uw bedrijf ondersteunen in alle veiligheidszaken, zoals;

·     Opstellen of toetsen van een Risico-inventarisatie en evaluatie

·     Opstellen of borgen van een Plan van Aanpak

·     Verplichte oefeningen plannen en observeren

·     Verzorgen van Toolboxmeetings en voorlichting

·     Opstellen BHV-plannen

·     Ondersteunen bij het maken van het veiligheidsbeleid

·     Opstellen van V&G-plannen

·     Maken van veiligheidsrapportages o.a. ongevalsanalyse, jaarplannen

·     Opstellen van procedures en instructies

Een vaste medewerkers van uw bedrijf of organisatie zal als aanspreekpunt fungeren en zo de dagelijkse voortgang bewaken.  

Per kwartaal komt de externe MVK of Preventieadviseur een dagdeel (4 uur) bij u langs, hier wordt dan de voortgang besproken met een interne verantwoordelijke, tevens zal er een controleronde gelopen worden aan de hand van uw Plan van Aanpak. Daarnaast zal de afgelopen periode en de komende periode besproken worden, hier wordt dan gekeken naar risico’s, incidenten of speciale aandachtspunten binnen uw bedrijf/organisatie

Voorbeeld dagdeel invulling bij BHV-opdracht:

Een dagdeel bezoek zal bestaan uit 4 uur en omvat de volgende werkzaamheden:

·     Controle BHV-plan

·     Controle BHV-middelen

·     Borging Plan van Aanpak

·     Overleg BHV-afvaardiging

·     Eind/evaluatie gesprek directie of verantwoordelijke

·     Kwartaalrapportage n.a.v. bezoek

Het is natuurlijk altijd mogelijk om bij calamiteiten of voor extra ondersteuning de hulp van een MVK of Preventieadviseur in te roepen, de extra uren zullen wij in overleg separaat aan u factureren.  

Voor meer informatie over prijzen en voorwaarden, neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Solution by Design Advies Missie Visie Risicoanalyse Bedrijfsnoodplan Oefeningen Tabletop Projectmanagement Gastvrijheid Hospitality Security Safety Management Services Trainingen Facility Veiligheid Beveiliging Diefstalpreventie Overvalstraining
Securityscan Noodplannen  Amersfoort Agressie HART veiligheidsadviesbureau