Learning blocks

Vind ons ook op,

"Stel uw eigen training samen op het gebied van Gastvrijheid, Gezondheid en Veiligheid"

Zoals er geen standaard bedrijven zijn, bestaan er naar onze mening ook geen standaard trainingen. Om voor bedrijven en medewerkers een passende training te bieden werken wij met “Learning Blocks”. Deze blokken stellen u in staat uw eigen training samen te stellen.

De blokken bestaan uit de hoofdgroepen, gastvrijheid, gezondheid en veiligheid. Na gelang uw wens of leerdoelen voor de medewerkers stelt u zelf uw training samen, wij bespreken uw configuratie en stellen deze met u zo bij dat u een optimale training krijgt voor uw bedrijf en medewerkers.

U kunt kiezen uit een dagdeel, ochtend-middag-avond of eventueel weekend, een volledige dag of een training over meerdere dagen. Daarnaast kiest u het hoofddoel van de training, waar wilt u dat de focus komt te liggen, gastvrijheid, gezondheid en veiligheid. Als laatste kiest u de blokken die u behandeld wilt zien in de training.

Als u de training heeft samengesteld maken wij een afspraak om deze door te spreken en definitief te maken.

*Wat is de leerbehoefte van uw medewerkers? Dat zoeken we samen met u uit in een zorgvuldige analyse van uw vraagstelling en een uitgebreide intake. Zo kunnen onze ervaren trainers uit de praktijk uw medewerkers op korte termijn resultaatgericht trainen. Alle trainingen kunnen wij binnen uw organisatie op deze wijze uitvoeren.

 
Neem contact met ons op om samen uw training te maken.

Gastvrijheid:

O-MO-TEN-AS-HI betekent de manier waarop een gast wordt bejegend. Het is een concept waarbij gastvrijheid, inleving, begrip, warmte en vooral respect worden gecombineerd tot een concept. Dit zonder verwachting van een tegenpresentatie. Een gastheer/vrouw en de gast/klant zijn gelijkwaardig in Japan. Er wordt dan ook geen onderscheid gemaakt tussen het woord ‘klant of ‘gast’.

In één bezoek zijn er zo’n 120 contactmomenten die invloed kunnen hebben op het imago van de organisatie. Oprechte aandacht voor omgeving en bezoeker kan de relatie en daarmee ook het imago positief beïnvloeden.

Gastvrijheid speelt een belangrijke rol in iedere organisatie. Er zijn vier momenten waarop we gastvrij kunnen zijn. Bij het verwelkomen van de gasten, tijdens het verblijf, tijdens het vertrek en relatie.

Jouw fysieke houding heeft invloed op je gedrag. Als je een keer wat minder productief of gemotiveerd bent kijk dan eens naar je houding. Wat straal je uit? Hoe sta of zit je erbij? Hangen je schouders? Jouw houding is besmettelijk. De houding die jij geeft en het hoe jij je gedraagt wordt gekopieerd.

Als je contact met anderen hebt, is het haast onmogelijk om niet te communiceren. Lichaamstaal gebruiken we altijd, dit wordt bewust maar ook onbewust gebruikt. Als je iemand aankijkt betekent dat heel wat anders dan als je iemand niet aankijkt. Maar liefst 70% van wat je overbrengt, gebeurt via non-verbale communicatie. Woorden vormen dus maar een klein deel van de communicatie die mensen hebben. Je lichaamshouding heeft invloed op de manier hoe je tegen iemand praat.

De meeste bedrijven hebben weinig idee over de oorzaken en de achtergrond van de tevreden- of ontevredenheid. De belangrijkste factor is de ‘emotionele band’. Deze band noemen we betrokkenheid. Bedrijven waar de medewerkers zich persoonlijk betrokken voelen, hebben aantoonbare voordelen.

Gezondheid:

De definitie van vitaliteit is volgens Van Dale ‘energie om te leven’. Het gaat er dus om dat je kracht vindt – en ook houdt – om optimaal van te leven. Zowel ‘energie’ als ‘leven’ moeten hier allebei in de breedste zin van het woorden worden opgevat. Energie is niet alleen een brandstof waarop de motor blijft draaien. In de definitie van energie in woordenboeken komt vaak de term ‘kracht’ voor. In het kader van vitaliteit staat het ook voor kracht die je haalt uit motivatie, inspiratie en werkplezier.

Wij dagen u en uw medewerkers uit om mee te doen aan een echte hardloopwedstrijd. Samen gaan wij ervoor zorgen dat u helemaal fit met de hele groep een hardloopwedstrijd kunt volbrengen doormiddel van hardlooptrainingen in groepsverband!

Meerdere trainingen naar een hardloopwedstrijd toe, 3 tot 10 hardlooptrainingen naar een echte hardloopwedstrijd toe (5) (10) km.

Jouw medewerkers gezond en fit op de vloer! Het belangrijkste voor ons is dat iedereen goed met elkaar samenwerkt en om het bewegen te stimuleren. Met de Work-outside training creëer of versterk je het groepsverband en het gevoel in de groep.

Crossfit trainingen, balsporten, zelfvertrouwingsspelletjes, wandelingen en alles wat je eventueel nog meer zou willen doen op het gebied van beweging en groepsgevoel.

In de adem- en ontspanningstraining leert u om op een ontspannen en natuurlijke manier te gaan ademen. U leert om uw ademhaling te herkennen door bewust uw lichaam te voelen. Daar voor is nodig dat de aandacht naar binnen gericht moet zijn. Immers, de adembeweging is voelbaar in de buik, borst en flanken en misschien voelt u de adembeweging ook in andere delen van uw lichaam. 
 
Stress heeft een directe invloed op de ademhaling. Deze zal oppervlakkiger en sneller gaan. Een rustige ademhaling geeft aan dat de vitaliteit van de persoon groot is. Door rustig te ademen, worden de energiezuinige vetten als brandstof meer aangesproken. 
Door middel van ademhalings-oefeningen kunt u in stresssituaties controle krijgen over uw ademhaling en kunt u uw lichaam sneller tot rust brengen. Op deze manier vermijdt u een aantal negatieve gevolgen van stress.

Een werkplekonderzoek richt zich op het voorkomen of verminderen van lichamelijke klachten, die samenhangen met de inrichting van de werkplek en directe omgeving.

Een werkplekonderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van (lichamelijke) klachten. Uit ergonomisch oogpunt is dat voor een deel aan de (te) late kant. Het best kan preventief opgetreden worden, voordat medewerkers klachten krijgen.

Ook in dat geval kunt u onderzoek laten doen, door een Preventief Werkplekonderzoek te laten uitvoeren. Zowel voor individuele medewerkers als voor meerdere tegelijk. Op kantoor, thuis en in allerlei productie omgevingen

Ongewenst omgangsvormen horen niet thuis binnen de organisatie. Medewerkers respecteren over het algemeen elkaars grenzen, maar als dit niet het geval is, als iemand wordt lastiggevallen, doet diegene er goed aan direct duidelijk te maken niet gediend te zijn van dit soort gedrag. Soms is dat moeilijk en dan is het verstandig de hulp in te roepen van een collega, leidinggevende of een externe partner.

Veiligheid:

Asset protection begint met het definiëren van wat de activa is. Er kan één activa zijn of meerdere. De activa kan een persoon zijn, of meerdere personen. Ook kan het een fysieke entiteit zijn zoals een gebouw, een plant, een object zoals een schilderij of een goudstaaf. In dit blok bespreken en defineren wij de activa van uw ondernemen en hoe deze te beschermen.

Hoe kan je een dreiging zien aankomen en welke dreiging zou ik kunnen verwachten. Om alert te zijn op een mogelijke dreigen behandelen wij in dit blok, “human behavour” hoe gedragen mensen zich in een mogelijke dreigingssituatie.

Ontstaan van agressie
Het hangt van verschillende factoren af hoe agressie ontstaat. Er zijn drie situaties wat de aanleiding kan zijn dat mensen zich agressief gaan gedragen: slecht nieuws, inconsequent gebruik van regels en slechte dienstverlening. Dit blok behandeld de vormen van agressie waaraan uw medewerkers worden blootgesteld. Hoe deze te voorkomen en hoe te handelen als het niet te voorkomen is.

De broken window theorie
De broken window theorie houdt in dat als er rotzooi in een omgeving ligt dit ervoor kan zorgen dat mensen dan klein (ander) crimineel gedrag gaan veroorzaken. Mensen zijn sociaal, en om het juiste gedrag te vertonen kijken zij in een omgeving naar het gedrag van anderen. Als iedereen afwezig is in een omgeving, dan kijken we, wat onze indruk is van die omgeving. Als er bijvoorbeeld een gebroken raam is, en niemand doet er wat aan, dan zullen er sneller meer gebroken ramen komen.

Wat is risicobeheersing?
Risicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en het beheersen en beperken van risico’s. Van advies over bouwschriften tot het geven van voorlichting.
Voor calamiteitenteam een trainingsblok om inzicht te krijgen in wat zijn de risico’s en hoe te handelen bij een calamiteit.
**Training wordt vaak aangeboden in combinatie met een tabletop oefening

Wat is security awareness?
Security awareness is de mate waarin mensen in staat zijn om incidenten op het gebied van beveiliging te voorkomen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het verhogen van het verantwoordelijkheidsgevoel die mensen hebben.
**Trainingsblok wordt veel ingezet bij afdelingsoverschrijdende trainingen, hoe samen te werken op het gebeid van veiligheid

Iedereen in uw bedrijf moet veilig en gezond kunnen werken. Aan het einde van de werkdag wil iedereen weer heel naar huis. Als werkgever bent u hier medeverantwoordelijk voor, de andere verantwoording ligt bij uw werknemer. De safety coach binnen uw bedrijf houdt proactief toezicht op het veiligheidsproces binnen uw bedrijf, doormiddel van coachen en aanspreken van de medewerkers op gebied van orde en netheid, veiligheid en gezondheid, onveilig gedrag, psychosociale arbeidsbelasting e.d

Om je als beveiliger te onderscheiden van je collega’s is kennis van groot belang; de wereld en het werkveld van een beveiliger wijzigen in snel tempo. Veranderende wet- regelgeving en dreigingen zorgen ervoor dat je je als beveiliger continu professioneel moet bijscholen. Door deze her- en bijscholing te volgen bent u aantoonbaar op de hoogte van de laatste wijzigingen in wet -en regelgeving en veiligheidsmethodieken.

Waar buit is, is kans op een overval. Een overval is een ingrijpende gebeurtenis, vooral voor de betrokken medewerkers en/of bezoekers. Voor het bedrijf is het tevens een groot risico. In veel gevallen concluderen we achteraf dat we het misschien wel hadden kunnen voorkomen; een overval is tenslotte bijna altijd een geplande actie en geen impulsieve daad.

Vanuit een Hospitality basis zullen bezoekers en gasten in een vroeg stadium herkend en uit de anonimiteit gehaald worden. Iemand die herkend wordt zal minder snel overgaan tot het plegen van een strafbaar feit. Door het in de preventieve fase herkennen van mogelijke winkeldieven zal ook het aantal aanhoudingen in de winkel afnemen en vooral de agressie naar medewerkers bij een aanhouding zal afnemen.

Om het theoretische deel van de training beter laten landen eindigen wij de trainingen met een casustiek blok.
In dit blok komen de onderwerpen uit de theorie terug in de rollenspellen. De rollenspelen worden gedaan in drie team van deelnemers, team 1 medewerkers, team 2 bezoeker/gast, team 3 tips en tops.
**in overleg kan er een acteur gebruikt worden voor de rollenspellen

Werknemers kunnen op hun werk worden geconfronteerd met vormen van ongewenst gedrag. Denk hierbij aan pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is fijn als een werknemer die getroffen wordt met deze problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf.

** dit onderdeel wordt vooral toegevoegd bij het blok omgaan met agressie of andere blokken waar een grote impact te verwachten is bij de medewerkers.

Solution by Design Advies Missie Visie Risicoanalyse Bedrijfsnoodplan Oefeningen Tabletop Projectmanagement Gastvrijheid Hospitality Security Safety Management Services Trainingen Facility Veiligheid Beveiliging Diefstalpreventie Overvalstraining
Securityscan Noodplannen  Amersfoort Agressie HART veiligheidsadviesbureau