De vijf principes

Klantgericht

Als maatschappelijk betrokken organisatie snappen wij waar de behoeftes liggen van onze opdrachtgevers op het gebied van gastvrijheid, gezondheid en veiligheid. Door rekening te houden met bedrijfsdoelstellingen en klantbehoeftes is de opdrachtgever altijd verzekerd van een pragmatische en effectieve totaaloplossing op maat. Preventie Plus houdt de regie in handen en biedt een positieve klantbeleving! Persoonlijk contact vormt de basis van onze warme authentieke dienstverlening.

Kwaliteit

Klanttevredenheid is onze prioriteit en vormt uiteindelijk ons bestaansrecht. Wij investeren doorlopend in kwaliteit en innovatie door permanente educatie en ontwikkeling van bedrijfsprocessen. Preventie Plus streeft ernaar om altijd de beste oplossing uit de situatie te halen. Het continue proces van kwaliteitsverbetering wordt gedragen door van elkaar te blijven leren. Door de transparantie waarmee wij onze opdrachten uitvoeren laten wij de klanten de uitmuntende kwaliteit van onze dienstverlening zien én ervaren. Tevens vormt dit dé waarborg tot succes, voor u en ons, nu en in de toekomst.

Professioneel

De dienstverlening van Preventie Plus worden als resultaatgericht en uiterst bekwaam ervaren. Een goede samenwerking kan in onze ogen uitsluitend op basis van vertrouwen, integriteit, respect en eerlijkheid en wordt gekenmerkt door een goede organisatie en planning. Wij komen onze beloftes na waarbij wij waarden als ondernemerschap, intrinsieke motivatie en teamspirit bereikbaar maken.

Toekomstgericht

Onze dienstverlening is duurzaam en toekomstgericht. De oplossing van vandaag wordt getoetst aan (bekende en/of verwachte) wet- en regelgeving van morgen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de mogelijke consequenties van interne ontwikkelingen. Door onze betrokkenheid en het realiseren van een langdurige en hechte klantrelatie kunnen wij onze dienstverlening proactief inzetten waardoor de continuïteit van de bedrijfsvoering voor de opdrachtgever kan worden gegarandeerd.

Aanpassingsvermogen

Wij zijn erop ingericht onze aanpak en dienstverlening per opdracht, situatie, bedrijf en problematiek aan te passen. Daarbij is Preventie Plus actief op diverse speelvelden, van werkvloer tot directiekamer en hanteren wij een unieke stijl. Met het streven onze dienstverlening zo onopvallend mogelijk uit te voeren, voorkomen wij dat werkprocessen onnodig worden verstoord. Onze sterke intrinsieke wil om het beste te halen uit iedere situatie, komt volledig tot zijn recht wanneer wij door (onverwacht) veranderende omstandigheden worden gedwongen te anticiperen in de nieuwe situatie.

Solution by Design Advies Missie Visie Risicoanalyse Bedrijfsnoodplan Oefeningen Tabletop Projectmanagement Gastvrijheid Hospitality Security Safety Management Services Trainingen Facility Veiligheid Beveiliging Diefstalpreventie Overvalstraining
Securityscan Noodplannen  Amersfoort Agressie HART veiligheidsadviesbureau