Bedrijfshulpverlening (BHV)

Vind ons ook op,

BHV verplicht?! Wat zegt de wet?

 

Bedrijfshulpverlening… Veel werkgevers zien door de bomen het bos niet meer. Wat is wel en niet verplicht? Wat moet u nou precies als werkgever?
Laten we bij het begin beginnen. Wat is bedrijfshulpverlening (BHV) nu eigenlijk en wat moet u als werkgever regelen? Bedrijfshulpverlening betekent dat werknemers zelf georganiseerde hulp bieden in een organisatie. Deze BHV’ers komen in actie wanneer de veiligheid en/of gezondheid van werknemers en eventuele bezoekers gevaar loopt. Hun taak is om letsel en schade te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken. Elke werkgever is wettelijk verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de BHV’er zijn.

Geen vast aantal BHV’ers
In de Arbowet van vóór 2007 stond beschreven dat op elke 50 medewerkers tenminste 1 BHV’er aanwezig moest zijn. Toen de Arbowet in 2007 werd aangepast is deze regel komen te vervallen. Nu staat erin dat organisaties verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren.

Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal BHV’ers moet u rekening houden met de grootte van uw organisatie en de veiligheids – en gezondheidsrisico’s die bij de organisatie horen. Dit wordt bepaald met gegevens uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Daarom is het aantal BHV’ers niet wettelijk vastgelegd. Heeft u hier vragen over, neemt u dan gerust contact op met een van onze adviseurs.

Voldoende BHV’ers aanwezig
Er moeten altijd voldoende BHV’ers daadwerkelijk aanwezig zijn in uw organisatie. Als werkgever moet u bij het bepalen van het benodigde aantal BHV’ers dus rekening houden met ziekte, vakantie, ploegendiensten etc. Ook de samenstelling van uw personeelsbestand speelt een rol: bijvoorbeeld werknemers met een verstandelijke of lichamelijke beperking vragen een andere verdeling van BHV-taken dan werknemers zonder beperkingen.

Taken BHV’ers
Welke taken heeft een BHV’er dan? Dat kunnen de volgende taken zijn:

·      Eerste hulp verlenen bij ongevallen;

·      Brand bestrijden en de gevolgen van de brand beperken;

·      Alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf bij noodsituaties;

·      Inroepen van professionele hulp (brandweer, politie, ambulance etc.)

Ook de volgende specifieke taken kunnen deel uitmaken van het takenpakket van de BHV’er:

·      Omgaan met agressie en geweld;

·      Het bestrijden van calamiteiten met (milieu)gevaarlijke stoffen;

·      Handelen bij uitval van elektra

·      Etc.

Opleidingseisen BHV’ers
De wet schrijft voor dat BHV’ers snel en adequaat moeten kunnen handelen bij calamiteiten en daar ook dusdanig voor opgeleid moeten zijn. Daarnaast moeten zij regelmatig nageschoold worden, zodat de kennis en vaardigheden op peil blijven. Hoe u als werkgever de nascholing precies moet regelen, staat niet in de wet beschreven. De frequentie van nascholing kan per organisatie verschillen. Soms is door een vergroot risico eens per jaar nascholen niet genoeg en is extra scholing noodzakelijk.

Solution by Design Advies Missie Visie Risicoanalyse Bedrijfsnoodplan Oefeningen Tabletop Projectmanagement Gastvrijheid Hospitality Security Safety Management Services Trainingen Facility Veiligheid Beveiliging Diefstalpreventie Overvalstraining
Securityscan Noodplannen  Amersfoort Agressie HART veiligheidsadviesbureau